Najnovšie dostupné informácie zo sveta deratizácie, dezinsekcie a dezinfekcie. 

Norma HACCP pre firmy v potravinárskom priemysle. HACCP metodika vyvinutá agentúrou NASA je dnes legislatívnym základom pre organizácie, ktoré pôsobia v potravinárskom priemysle, tzn. reštaurácie, výrobcovia potravín, dopravcovia v potravinárskom priemysle a pod.

Na území Bratislavského samosprávneho kraja je vypísaná povinná jarná deratizácia v období od 01.04.2023 do 31.05.2023. Povinnosť týmto nadobúda podľa § 12 ods.2 zákona NR SR č.355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, jedným z opatrení na predchádzanie vzniku...

Ak sa používa klimatizácia, uistite sa, že je zariadenie riadne a pravidelne čistené. Nielen preto, že bez pravidelného čistenia môže dôjsť k zlyhaniu zariadenia, ale aj preto, že baktéria Legionella, ktorá môže spôsobiť závažnú, niekedy život ohrozujúcu pneumóniu, sa môže usadiť v stojatej vode zachytenej v podnebí. Ak sa klimatizácia nepoužíva...

Na území Bratislavského samosprávneho kraja je vypísaná povinná jesenná deratizácia v období od 01.10.2021 do 30.11.2021. Povinnosť týmto nadobúda podľa § 12 ods.2 zákona NR SR č.355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, jedným z opatrení na...

Na území Bratislavského samosprávneho kraja je vypísaná povinná jesenná deratizácia v období od 1.10.2019 do 30.11.2019. Povinnosť týmto nadobúda podľa § 12 ods.2 zákona NR SR č.355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, jedným z opatrení na...

Chladné zimné noci tlačia hlodavce do ľudských príbytkov. Mnohé gazdiné z toho vôbec nemajú radosť a neraz sa stane, že z potkanov a myší majú strach. Nežiadaní návštevníci skutočne dokážu napáchať škody na konštrukcii i zariadení obydlia, ako aj na potravinách. Ľudí tak zarmucuje poškodená izolácia, prehryznuté drôty,"nahryznuté" jedlo v...

Africký mor ošípaných (AMO) je vysoko nákazlivá vírusová choroba domácich svíň, európskych diviakov, amerických diviakov a prasiat bradavičnatých, ktorá predstavuje vážnu hrozbu pre celý priemysel s ošípanými. Nachádza sv krvi, tkanivových tekutinách, vnútorných orgánoch, v sekrétoch a exkrétoch chorých a uhynutých zvierat a v ich svalovine....

Naša spoločnosť appenzell s.r.o. ma novú zaujímavú spoluprácu so spoločnosťou NEW AROMA. Pre nás ako spoločnosť, ktorá sa zaoberá hlavne službami v oblasti dezinfekcie je to príjemná súhra. Nakoľko naša revolučná polymérová technológia s patentovanou elektrostatickou metódou aplikovania je veľmi účinná proti baktériám a vírusom ale aj dnešnému...

Ekologické bezchlórové čistiace prostriedky H2O COOL, určené pre domácnosť i verejný sektor, sú založené na aktívnych polyméroch, ktoré dokážu zastúpiť dezinfekčný účinok chlóru bez rizika tvorby škodlivých chloramínov. Produkty H2O COOL sú úplne nezávadné i pri dlhodobom používaní a to aj pre deti a zvieratá (veterinárne kliniky).

Ako prebieha elektrostatická aplikácia? Elektrostatika je proces pridávania elektrického náboja do kvapôčok dezinfekčného roztoku počas aplikácie. To spôsobí, že kvapka je elektricky silnejšia ako povrch alebo predmet, na ktorý je dezinfekčný roztok nanášaný. V jednoduchosti sa dá povedať, že elektrostatika pracuje na princípe magnetu, kedy sú...

Nový koronavírus 2019-nCOV bol prvýkrát zaznamenaný koncom roka 2019 v čínskom meste Wuhan. Predpokladá sa, že chorí sa nakazili kontaktom so zvieratami na miestnych trhoch s predajom rýb a iných živých zvierat, najmä hydiny. Ochorenie sa rozšírilo aj do iných oblastí Číny. Prípady ochorení hlásili aj Thajsko, Japonsko, Južná Kórea, Taiwan a...

ručne vám priblížime problematiku Ploštice posteľnej (Cimex lectularius) a akých chýb je potrebné vyvarovať sa pri jej likvidácii v domácnostiach alebo ubytovacích zariadeniach