Čo je elektrostatický aplikátor?

01.07.2018

Elektrostatické aplikátory VICTORY v boji proti škodcom

Naša spoločnosť www.dombezskodcov.sk Vám chce predstaviť novinku v boji proti škodcom je to elektrostatická pištoľ VICTORY, ktorá zabezpečí rovnomernú aplikáciu účinnej látky na stenách a predmetoch: postele, štrbiny v posteli, stolíky, obrazy, atď.. Princíp fungovania je jednoduchý! Čiastočky vody s účinnou látkou sa pri opúšťaní trysky nabijú záporným nábojom a preto sa samy nalepia na aplikovaný materiál. Takto dosiahneme rovnomernú aplikáciu aj na miestach ktoré sú "za rohom". Pištoľ sa dá využiť na dezinsekciu ale aj dezinfekciu.

POSTREKOVAČ - VLASTNOSTI

ELEKTROSTATIKA - OBALENIE

Elektrostatika je proces pridávania elektrického náboja do kvapiek kvapaliny, ktoré sú nastrekované na rôzne typy povrchov. Tým je kvapka elektricky silnejšia ako nastriekaný povrch. Funguje to ako dva magnety, ktoré sú k sebe navzájom priťahované, keď je jeden povrch magnetu viac kladne nabitý ako ten druhý. 

KVAPALNÁ ADHÉZIA PRÍPRAVKU

Aby sme dosiahli vyššiu účinnosť kvapalného postreku, je potrebné zvýšiť elektrostatický náboj postreku a tým dosiahneme väčšiu priľnavosť kvapaliny k povrchu. Účinné ošetrenie trojrozmerných povrchov je vo všeobecnosti možné za použitia technológie kvapalnej adhézie, ako je napríklad elektrostatická úprava. 

DOBA ZOTRVANIA PRÍPRAVKU

Jedinečná technológia umožňuje, aby sa elektrický náboj nanášal dovnútra kvapky namiesto pripojenia na vonkajšiu stranu, ako to robia mnohé iné elektrostatické postrekovače. To umožňuje, aby kvapky vydržali nabité dlhšie a aby sa zabezpečilo plné pôsobenie elektrostatickej technológie. 

  • BEZ DOTYKOVÁ APLIKÁCIA: Pri aplikácii roztoku na báze vody elektrostatickým postrekovačom nie je potrebné dotýkať sa alebo utierať povrchy (v závislosti od striekaného roztoku), čo poskytuje jedinečnú a účinnú metódu aplikácie.
  • DOBA ZOTRVANIA: Veľkosť trysky 40 mikrónov je zámerná, aby sme zabezpečili požiadavky na ňu kladené a to "zabíjanie patogénov" pri minimálnej spotrebe kvapaliny s maximálnym účinkom.
  • ELEKTROSTATICKÉ OBALENIE: Pri aplikácii roztoku, ktorý je nabitý elektrostatickým nábojom, výsledkom je dokonale nastriekaný povrch. Elektrostatika nie je vynálezom, je to prirodzený stav. Využívame tento elektrický jav a poskytujeme patentovaný prenosný systém pre širšie a bezpečnejšie používanie.
  • ZNÍŽENIE KRÍZOVEJ KONTAMINÁCIE: Krížová kontaminácia môže byť značne znížená, pomocou bez-dotykovej vlastnosti postrekovačov. Povrchu sa nedotknú handry alebo ľudské ruky, preto sa baktérie nepresunú z jedného miesta na druhé.
  • PRENOSNOSŤ: Prenosnosť elektrostatických postrekovačov nebola nikdy predtým videná a náš revolučný ručný postrekovač si môžete zobrať všade so sebou. Sú ľahké a bez-šnúrové a dodávame ich v profesionálnom plastovom kufri.
  • RÝCHLE A ÚČINNÉ: Použitie elektrostatických postrekovačov umožní rýchlu a účinnú dezinfekciu. Je to kvôli elektrostatickému náboju, ktorý umožňuje pokryť skryté a tmavé oblasti, ale tiež umožňuje pokryť veľkú oblasť v malom rozmedzí času.