Ponúkame Vám ošetrenie Vášho rodinného domu, bytu alebo firmy

Naša spoločnosť má bohaté skúsenosti v oblasti deratizačných, dezinsekčných a dezinfekčných prác. Dôkazom našich schopností a kvality práce je množstvo spokojných zákazníkov a obchodných partnerov.

Dezinsekcia je likvidácia škodlivých, epidemiologicky závažných a obťažujúcich článkonožcov. Prevažne sa jedná o hmyz žijúci v blízkosti človeka, ktorý má hygienický význam a prenáša choroby.

Deratizácia je proces likvidácie škodlivých hlodavcov, hlavne v obytných priestoroch. Deratizácia je dôležitá najmä z hľadiska hygieny, pretože hlodavce často rozširujú pre človeka nebezpečné choroby.

Dezinfekcia je proces alebo činnosť, ktorej cieľom je likvidácia čo najväčšieho počtu choroboplodných alebo nežiaducich mikroorganizmov. Používajú sa pri tom fyzikálne i chemické prostriedky.