Dezinsekcia

Pod pojmom dezinsekcia rozumieme súbor opatrení, metód a prostriedkov určených na likvidáciu škodlivého alebo obťažujúceho hmyzu (šváby, blchy, ploštice, mravce, komáre, muchy, potemníci atď.). V prevažnej miere sa jedná o druhy hmyzov žijúcich v blízkosti človeka a zvierat, ktoré majú epidemiologický a hospodársky význam. Z hygienického hľadiska je hmyz významným prenášačom choroboplodných zárodkov a to najmä v zdravotníctve, potravinárskej výrobe a komunálnej sfére (kuchyne, vývarovne, jedálne, stravovacie zariadenia, reštaurácie, bytové domy atď.).