Octomilka veľká

Octomilka veľká - Drosophila funebris

Je žltohnedá s červenými očami. Zadoček má tmavý zo žltými okrajmi. Zadoček je mohutný. Krídla široké, v kľude sú zložené na zadočku, ktoré len málo prečnievajú. Znáša vajíčka, ktoré sú biele, oválne veľké 0,5 mm. Larvy sú pretiahnuté, veľké až 8 mm so zakrpatenou hlavou. Dospelec je 3 - 4 mm dlhý. Cíti pach tlejúcich potravín na veľkou vzdialenosť, po vyliahnutí klade samička 350 vajíčok cca 15 dní. Z vajíčok sa za 3 dni liahnu larvy, ktoré sa za 3 týždne zakuklia, dospelí jedinci sa vyliahnu po 5 - 10 dňoch v závislosti od teploty okolia. Dospelec žije 2 - 9 týždňov. Živí sa tlejúcimi materiálmi (alkohol, ocot, ovocné šťavy, poškodené ovocie, kvasiacim pivom, vínom a pod). Svojou prítomnosťou znižuje akosť potravín (larvy, uhynuté mušky) sú hygienicky podozrelé. Mušky sadajú na odpady a výkaly, ako aj na potraviny. Môžu prenášať baktérie, plesne, hnilobu i kvasinky.