Muchy

Mucha domáca - Musca domestica

Je najbežnejšou a najhojnejšou muchou v domácnostiach, potravinárskych prevádzkach, v chove hospodárskych zvierat, obchodoch, skladoch. Veľkosť 7 - 8 mm, farba sivočierna, na hrudi má 4 pozdĺžne čierne pruhy. Ústne ústroje má lízavé. Samička kladie v jednej znáške 200 vajíčok. Vajíčka kladie do hnoja, menej často do hnijúcich odpadkov. Z vajíčok sa liahnu beznohé larvy, 2 x sa zvliekajú, za 7 - 8 dní sa zakuklia. Dospelé muchy sa liahnu podľa podmienok, za 3 dni až 5 mesiacov. Pri teplote 20 - 25 °C prebehne celý vývoj za cca 7 dní. Mucha sa dožíva podľa teploty počasia 2 až 13 týždňov. Mucha prezimuje v štádiu larvy alebo kukly, vzácnejšie ako dospelá mucha. Mucha domáca obťažuje človeka, zvieratá a prenáša pasívne na povrchu tela alebo výkalmi infekčné choroby.