Šváby

Šváby patria medzi najrozšírenejších škodcov v ľudských obydliach na celom svete. Vyskytujú sa v potravinárskych prevádzkach (pekárne, mlyny, pivovary, kuchyne, sklady potravín) obchodoch, reštauráciách, hoteloch, nemocniciach, obytných domoch, na lodiach atď. Požierajú cukor, med, čokoládu, pečivo, chlieb, cukrovinky, pivo, mlieko, mliečne výrobky, tuky, mäso, údeniny, kožu, kožušiny, ovocie, zeleninu, prírodné textílie. Pri nedostatku potravín môžu požierať aj papier, knihy. Svojou prítomnosťou môžu spôsobiť skrat elektrického prúdu alebo poškodenie počítačových systémov. Zdravotný a hygienický význam švábov je v prenose choroboplodných zárodkov na povrchu tela alebo vylučovaním výkalmi ako aj v kontaminovaní potravín plesňami. Šváby vyvolávajú alergie dýchacích orgánov človeka. Vy výkaloch švábov sa nachádzajú karcinogenné látky.

Rus domový - Blattella germanica

Veľkosť 10 - 15 mm. Farbu má špinavo žltú až svetlohnedú. Charakteristické sú dva čierne pásy na hrudnom štíte. Obe pohlavia majú krídla, ktoré môžu používať na kĺzavý let. Hoci má dobre vyvinuté krídla, lieta iba zriedka. Samička má širšie bruško. Dobre lezú po kolmých hladkých plochách. Dáva prednosť teplým miestam (30°) s dostatočnou vlhkosťou a slabým prúdením vzduchu. Znesie aj nižšie teploty a za potravou vojde aj do chladiacich zariadení. Vývoj nedokonalou premenou. Vyskytuje sa kozmopolitne po celom svete. Žije na celom území Slovenska. Je viazaný na človeka. Žije v bytoch, skladoch potravín, pekárňach, nemocniciach, hoteloch, reštauráciách, obchodoch s potravinami. Vo voľnej prírode u nás nežije. Tento sploštený a rýchlo sa pohybujúci hmyz má predný pár krídel tuhý a kožovity a druhý pár je blanitý s hustou žilnatinou. Veľký štít (pronótum) kryje zhora celú hlavu. V nebezpečenstve sa snaží čo najskôr ukryť v nejakej štrbine. Aktívny je v noci, cez deň sa ukrýva. V potrave je nevyberavý. Hlavnú zložku potravy však tvoria múka, obilie, ovsené vločky, cestoviny, ovocie, zelenina, mäso, údeniny. Nepohrdne ani papierom, výrobkami z kože, odevmi či plstenými klobúkmi. Rozmnožuje sa po celý rok. Po rituálnom tanci, počas ktorého samček pohládza samičku dlhými tykadlami a po dlhom dvorení, dôjde k páreniu. Potom samička kladie 37 - 45 vajíčok do schránky, ktorú nazývame ootéka a ktorú nosí so sebou až do vyliahnutia mladých, čo trvá asi dva týždne. Nymfy (mláďatá) sa podobajú na dospelé rusy. Počas vývinu sa nymfy niekoľkokrát zvliekajú. Dospievajú za 1 - 2 mesiace. Celý vývin trvá 2 - 3 mesiace. V priebehu života (niekoľko mesiacov) nakladie samička 5 - 7 znášok vajíčok.

Šváb obyčajný - Blatta orientalis

Veľkosť 20 - 27 mm. Farbu má hnedočiernu lesklú. Samica má redukované krídla siahajúce do dvoch tretín bruška, nelieta. Na konci bruška vyrastajú dlhé 12 - 14 článkové výrastky (cerkusy). Sú na nich orgány citlivé na otrasy pôdy. Vyhľadáva tmavé a vlhké miesta, chladnejšie ako Rus domový, napr. pivnice, sklady, šachty aj kanalizácie. Tento druh hmyzu sa vyskytuje len v budovách. Po kolmých hladkých stenách nelezie. Pohybuje sa pozdĺž stien. Keď sa presúva do nových neosídlených priestorov, najčastejšie využíva cestičky popri vykurovacom potrubí, kde sa aj najradšej zdržuje. Je to živočích veľmi citlivý na svetlo, preto sa cez deň ukrýva a aktívny je až v noci. Podobne ako rus domový, aj šváb je všežravec. Šváby sa rozmnožujú počas celého roka. Okolo oplodnených vajíčok sa samičke vytvorí puzdro(ootéka), ktoré odloží na vhodné miesto a tým sa jej starostlivosť o potomstvo končí. Vývoj nedokonalou premenou. 

Šváb hnedopásavý - Supella longipalpa

Veľkosť 10 - 14 mm. Podobá sa na Rusa domového. Na hrudnom štíte má jede tmavý pás, tmavé pásy na krídlach. Vyskytuje sa v izbách, nie v kuchyniach. Ukrýva sa v skriniach. Má averziu k lapačom. Zatiaľ bol viackrát zistený výskyt v SR a ČR.