Zrniar čierny

Zrniar čierny - Sitophilus granarius

Je 3,5 - 4,7 mm dlhý chrobák. Imágo má farbu tela hnedo - čiernu až čiernu. Krovky má zrastené, preto imágo nie je schopné lietať. Larva je biela, iba hlavičku má žlto-hnedú, je beznohá a meria 4 - 5 mm. Prezimuje v skladoch v štádiu imága, alebo niekedy aj v štádiu larvy. Oplodnená samička kladie vajíčka do zrna. Do každého zrna pšenice, alebo jačmeňa kladie po jednom vajíčku, do kukuričných zŕn kladie 2 - 3 vajíčka. Celý vývoj jednej generácie trvá pri 18 °C (vajíčko = larva = nehybný stav = kukla = imágo v zrne = zrelosť - 13:63:4:9:3:6) = celkom 98 dní. Priemerne v nevykurovaných skladoch v našich podmienkach má 2 generácie do roka. Pri zvýšení priemernej teploty sa zvyšuje aj množstvo generácií.