Roztoče

Roztoč z domáceho prachu - Glycyphagus domesticus

Je drobný 0,3 - 0,7 mm belavej alebo ružovkastej farby. Pre ich vývoj a život má zásadný význam vlhkosť a teplota. Vyznačuje sa vysokou množivosťou a rýchlym vývinom. Oplodnená samička kladie na substrát priemerne 32 (za deň 1 - 3) oválnych belavých vajíčok veľkosti 0,1 - 0,16 mm. Vývoj jednej generácie trvá priemerne 33 dní. Ročne býva cca 7 generácii. Jedna generácia žije 6 týždňov. Živí sa obilím, múkou, sušenou zeleninou, krúpami a pod., v domácnostiach - prach, šupinky ľudskej kože a pod. Škodia na skladovaných potravinách. Potraviny poškodzujú požerom, zápachom a mŕtvymi telami. Prenášajú mikróby a plesne. Konzumácia takto kontaminovaných potravín vyvoláva u ľudí zažívacie ochorenia. Ich prítomnosť môže vyvolať alergické reakcie. V panelových domoch s ústredným vykurovaním sa takmer nevyskytuje, pretože k životu potrebuje 70 - 80% relatívnu vlhkosť vzduchu. Počas 48 hodín môže znášať extrémne teploty, najnižšie - 12 °C, najvyššie 43 °C. Pohybuje sa veľmi rýchle, trhavo, kľukato, za 1 minutú prejde vzdialenosť 150 mm. Preferuje životne podmienky 80 - 100% relatívnej vlhkosti vzduchu a teplotu 25 °C

Roztoč múčny - Acarus siro  

Drobné 0,3 - 0,5 mm veľké roztoče, belavej alebo ružovkastej farby. Pre ich vývoj a život má zásadný význam vlhkosť a teplota. Vyznačujú sa vysokou množivosťou a rýchlym vývinom. Samičky znášajú cca 500 vajíčok a ročne býva cca 7 generácii. Škodia na skladovaných potravinách ako je obilie, múka, múčne výrobky, cestoviny, tvrdé syry, olejniny, krmivové granule, sušené ovocie, rybie múčky. Potraviny poškodzujú požerom, zápachom a mŕtvymi telami. Prenášajú mikróby a plesne. Konzumácia takto kontaminovaných potravín vyvoláva u ľudí zažívacie ochorenia.