Kliešť

Kliešť obyčajný - Ixodes ricinus

Telo je vajcovitého tvaru, zhora stlačené. Samička je dlhá 3,5 - 4,5 mm, predná časť tela je čierna, zadná červenkavá. Samček je dlhý 2,2 - 2,6 mm, čierno sfarbený. Ústne ústroje sú cicavé, vpredu zahrotené, pri cicaní sa zavŕtava do kože hostiteľa. Samička po nacicaní nakladie až 5000 vajíčok do spadnutého lístia a zahynie. Z vajíčok sa vyliahnu 6 - nohé larvy, ktoré sa prichytia na prvého hostiteľa (plaz, vták, drobný zemný cicavec), po napití krvi odpadnú a v pôde sa lienia. Po lienení sa mení na 8 - nohú nymfu, ktorá sa prichytí na druhého hostiteľa (veverica, zajac, väčší vták) niekoľko dní cicia krv a potom odpadne. V pôde sa opäť lieni a mení sa na samca alebo samicu (imago). Dospelé kliešte sa prichytávajú na väčších hostiteľov (srny, jelene, líšky). Samice cicajú krv 5 - 14 dní. Nacicané majú sivú farbu a veľkosť hrachu. Vývoj od vajíčka po dospelého jedinca trvá 3 - 4 roky. Toto striedanie rôznych hostiteľov má zásadný epidemiologicky význam pri prenose pôvodcov nákaz. Kliešť prenáša veľmi závažné ochorenia, napr. kliešťový vírusový zápal mozgu, lymskú boreliózu, tularémiu, babeziózu. Kliešť obyčajný sa vyskytuje v listnatých a zmiešaných lesoch, od nížin do nadmorskej výšky 600 - 700 m. Prednosť dáva listnatým lesom s krovím a bylinným porastom. Larvy nymfy a dospelé kliešte čakajú na hostiteľov na rastlinách a vetvičkách maximálne do výšky 40 cm. V prírode sa kliešte objavujú včasne z jari. Najhojnejší výskyt je v apríli - máji a od polovice septembra a v októbri.