Lesák skladištný

Lesák skladištný - Oryzeaphilus surinamensis 

Štít má po stranách zo šiestimi zúbkami a s dvoma pozdĺžnymi priehlbinami. Tykadlá sú zakončené 3 - člennou paličkou. Krovky má ryhované. Larva je pretiahla, červovitého tvaru 2,9 - 3,8 mm dlhá, hlava je tmavšia, žltohnedá. Na prvých troch článkoch sú zhora dve hnedavé škvrnky, dospelec asi 2,5 - 3 mm. Patrí medzi najnebezpečnejšie primárne škodce, vyskytujúce sa často i v dovážaných produktoch. Je schopný prenikať i do uzavretých obalov a rýchle sa šíry v napadnutom tovare. Napáda obilie, múku, múčne výrobky, sušené ovocie, podzemnicu olejnú, tabak, korenie a iné produkty. Má schopnosť prenikať i veľmi malými medzerami. Celkový vývoj trvá okolo 85 dní. Má obvykle 2 - 3 pokolenia behom roka. Za priaznivých podmienok až 7.