Deratizácia

Deratizácia je proces likvidácie a regulácie škodlivých hlodavcov. Pod pojmom deratizácia teda rozumieme súbor metód a opatrení, zameraných na likvidáciu zdraviu nebezpečných a hospodársky významných škodlivých hlodavcov ako sú potkany, myši, hraboši a pod. V záujme ochrany ľudského zdravia a prevencie vzniku alebo znižovania hospodárskych škôd, ktoré hlodavci spôsobujú, odporúčame vykonávať pravidelnú deratizáciu minimálne dva-krát ročne. V súlade s biologickou aktivitou hlodavcov je najdôležitejšia deratizácia najmä v jarnom a jesennom období. Deratizačné zásahy vykonávame za použitia povolených prípravkov, pričom kladieme dôraz na humánnosť zásahu a na ochranu životného prostredia.