Hryzec vodný

Hryzec vodný - Arvicola amphibius 

Žije exoantropným spôsobom života prevažne v blízkosti vodných tokov spravidla jednotlivo. V brehu si buduje nory v hĺbke 20 - 30 cm do vzdialenosti 10 m od vodného toku. V nore si stavia jednu hniezdovú a jednu zásobnú komoru, v ktorej zásoby presahujú často 10 kg. Živí sa prevažne rastlinnou potravou, ale požiera tiež vodné larvy a hmyz. Hryzec vodný dorastá do hmotnosti 200 g a dĺžky tela 14-24 cm. Má guľatú hlavu s malými ušami zakrytými srsťou. DÍžka chvosta dosahuje 8-15 cm. Srsť je farby šedej až čiernohnedej s belavým, prípadne žltavým bruškom. Brezivosť trvá 21 dní a počas roka má 2-3 vrhy s 2 - 10 mláďatami. Mláďatá dospievajú v 6.-7. týždni