Potkan tmavý

Potkan tmavý - Rattus rattus

Koncom 18. a začiatkom 19 storočia vymizol potkan tmavý z väčšej časti Európy. Zvýšená lodná doprava a nedodržiavanie hygienických opatrení umožnilo jeho nový príliv do Európy. U nás sa vyskytuje len zriedka, hlavne v dunajských prístavoch, a v povodí riek na Slovensku a ČR.

Srsť má hnedošedú, špicatý pysk, veľké oči, ušnice veľké (prehnuté dopredu presahujú oči), chvost má tenký, dlhší ako telo. Dĺžka tela je 14 - 23 cm, maximálna hmotnosť 250 g.

Pohlavne dospieva v troch mesiacoch, brezivosť trvá tri týždne, má 6 - 10 mláďat, laktácia trvá 3 týždne. DÍžka života je 2 roky, maximálne 4 roky.

Má dobrý čuch, výborne šplhá a skáče, zriedka pláva a vyhrabáva nory.

Je všežravec, prednosť dáva zrnu a múke. Bez pitia vydrží aj niekoľko dní. Úkryty máva na povalách, podstrešných priestoroch, na stromoch.

Rozširuje sa lodnou dopravou a inými dopravnými prostriedkami.