Tchor

Tchor obyčajný (Putorius putorius L.)

Tchor obyčajný je tmavohnedý, len papuľu, okraje ušníc a pásy nad očami má belavé. Samec dosahuje dĺžku 34 - 44 cm, samice 32 - 38 cm, dĺžka chvosta je 12 - 21 cm a hmotnosť 0,5 - 1,3 kg. Vzorec chrupu má taký istý ako lasica. Vyskytuje sa v Európe, v Ázii a v Severnej Afrike. U nás je rozšírený na celom území. Osídľuje lesíky, menšie skupiny drevín, ale aj polia, povaly, šopy, senníky, stohy, hŕby dreva, kopy hnoja ap., takže často žije synantropne. Rád sa zdržiava pri potokoch. Vedie prevažne nočný život. Vie aj plávať aj liezť po stromoch. Párenie prebieha od marca do mája. Po 41 - 42 dňoch gravidity sa tchorici uliahne 3 - 8 mláďat. Tchoria rodina sa rozchádza až na jar. V nebezpečenstve vystrekuje tchor z okolo konečníkových žliaz páchnuci sekrét. Tchor sa živý piskormi, myšami, hrabošmi, potkanmi, ondatrami, sysľami, chrčekmi, ježmi, králikmi a mladými zajacmi, ale ja domácou hydinou, vtákmi, ktoré hniezdia na zemi (vrátane jarabíc a bažantov), vajcami, obojživelníkmi, plazmi, slimákmi a sladkými plodmi. Napádajú ho rôzne parazity, napr.: motolice, ktoré parazitujú v nosovej časti lebky, pásomnice, svalovce (trichinelóza) a iné helmintózy. Z chorôb sa pri tchoroch často vyskytujetoxoplazmóza, besnota, prašivina a iné. Medzi prirodzených nepriateľov tchora patria väčšie druhy dravých vtákov, výr a väčšie mäsožravce. Tchory spôsobujú škody v poľovných revíroch s intenzívnym chovom malej zveri. Jeho zimná kožušina je pomerne hodnotná. Vo voľnej prírode jeho stavy klesajú, ale v sídliskách sa zvýšili, pretože tu nachádza dostatok potravy (potkany, myši, odpadky).


Tchor stepný (Putorius eversmanni Lesson)

Tchor stepný je na rozdiel od predchádzajúceho druhu žemľovo žltý až žltohnedý. Bazálnu časť chvosta má svetlú, koncové dve tretiny tmavohnedé. Tmavo hnedé má aj spodné časti nôh, prsia a nosovú masku. Obýva lesostepné oblasti východnej Európy a Ázie. U nás sa vyskytuje najmä na Západoslovenskej a Východoslovenskej nížine. Najradšej žije na poliach, na pasienkoch a v suchých jarkoch. Páranie prebieha vo februári - marci. Samica je gravidná 38 dní a liahne sa jej 8 - 11 (18) mláďat. Hlavnou potravou tchora stepného sú myši, hraboše, sysle, chrčky a králiky divé. So zreteľom na pokles početnosti jeho koristi klesajú aj stavy tohto mäsožravca.