Dezinfekcia

Dezinfekcia je proces alebo činnosť, ktorá sa vykonáva za účelom zničenia čo najväčšieho počtu choroboplodných alebo inak nežiadúcich mikroorganizmov s cieľom znížiť stupeň mikrobiálnej kontaminácie na živých i neživých materiáloch alebo úplne prerušiť šírenie nákazového ochorenia. Pri dezinfekcii využívame kombináciu chemických prípravkov a ozónu. Takýto spôsob má najväčšiu dezinfekčnú schopnosť pri ťažko znečistených prípadoch.

Dezinfekciu vykonávame všade tam kde je potrebný profesionálny a hlavne ľudský prístup ako napríklad: