Dezinfekcia po haváriách vodoinštalácie alebo záplavách

Čistenie po havárii kanalizácie, vodoinštalácie a záplavách je nebezpečná činnosť, pretože zasiahnuté priestory sú kontaminované špinou, exkrementami, plesňami a môžu byť pôvodcom rôznych choroboplodných zárodkov, vírusov, baktérií, plesní a mikroorganizmov podobných baktériám. Pred začiatkom asanácie je nutné vykonať odčerpanie zostatkovej vody (túto činnosť vykonávame len po dohode so zákazníkom), následne vykonať dezinfekciu. Po uplynutí doby potrebnej na dezinfekciu sa následne pristupuje k likvidácii vecí zasiahnutými znečistenou vodou a mechanickej očiste priestoru. Následne sa vykoná ešte jeden postrek proti choroboplodným zárodkom.