Čistenie a dezinfekcia po holuboch

Čistenie po holuboch je veľmi nebezpečná činnosť pretože trus môže byť pôvodcom rôznych závažných respiračných a iných ochorení. Na tele holubov, v ich hniezdach a truse sa vyskytuje zhruba 100 rôznych pôvodcov chorôb (vírusy, baktérie, plesne, mikroorganizmy podobné baktériám), parazitov (červy) a ploštice. Pred začiatkom likvidácie exkrementov, holubincov, a uhynutých holubov je nutné vykonať ochrannú dezinfekciu proti prítomným choroboplodným zárodkom a dezinsekciu proti možným článkonožcom (ploštica). Po týchto prvotných opatreniach je nutné asanovať exkrementy a uhynutých jedincov. Po vyčistení objektu je nutné vykonať ešte raz dezinfekciu a dezinsekciu.