Čistenie a dezinfekcia po zosnulom

Čistenie po zosnulom je pre pozostalých veľmi bolestivá činnosť, preto naša spoločnosť Vám ponúka odstránenie nebezpečných biologických ostatkov, ktoré môžu byť pôvodcom rôznych choroboplodných zárodkov. Pred začiatkom likvidácie biologických ostatkov je nutné vykonať dezinfekciu priestoru a v niektorých prípadoch aj dezinsekciu, pretože sa tam nachádza vysoký výskyt múch a lariev. Dezinfekciu vykonávame v dvoch fázach. Prvá fáza je dezinfekcia celého priestoru ozónom po dobu 60 minút. Druhá fáza aplikácia postreku na veci zasiahnuté biologickými ostatkami a na blízke okolie. Následne necháme pôsobiť účinnú látku po dobu 30 minút. Po uplynutí doby potrebnej na dezinfekciu sa následne pristupuje k likvidácii vecí zasiahnutých biologickými ostatkami. Tieto sa balia do špeciálnych vakov a transportujú do spaľovne na likvidáciu. Do priestoru sa následne aplikujú špeciálne spreje na pohltenie zápachu, ktoré sú vyrobené na prírodnej báze.