Nezabudnite na dezinfekciu po povodni!

03.09.2018

Problémy vznikajúce po povodni

Prenikanie vody do budov môže byť spôsobené povodňami, netesnosťami strechy, únikom pitnej vody, kumuláciou a neodtekaním odpadových vôd, únikom pary, atď. Poškodenie budovy vodou sa môže stať významným zdrojom mikrobiálnej kontaminácie, najmä pokiaľ ide o odpadové vody a povodne. Voda môže byť odčerpaná v relatívne krátkom časovom období. Stavebné materiály a zariadenia sú obyčajne vážne poškodené vodou a pokryté bahnom. Kontaminované bahno začne čoskoro zapáchať a pravdepodobne dôjde ku vzniku plesní a mikrobiologickej kontaminácii. V tomto okamihu nastáva vysoké riziko infekcie pre obyvateľov budovy.

Dezinfekcia po čistení

Po odčerpaní vody a vyčistení celej budovy je potrebné vydezinfikovať všetky zasiahnuté plochy, čím sa výrazne znižuje riziko infekcie fekálnymi a ďalšími patogénnymi mikroorganizmami. Súčasne môže dochádzať aj k potláčaniu nepríjemného zápachu. Dôkladná dezinfekcia tiež zabraňuje kontaminácii plesňami za predpokladu, že dezinfekčný prostriedok je účinný proti plesniam.

Dôležité požiadavky, ktoré musí spĺňať dezinfekčný prostriedok:

  • Dezinfekčný prostriedok na dezinfekciu vodou poškodenej budovy musí spĺňať nasledovné základné požiadavky:
  • Dezinfekčný prostriedok by nemal mať žiadne medzery vo svojej účinnosti, t. j. mal by byť účinný proti baktériám, vírusom, kvasinkám, hubám, plesniam a riasam.
  • Nemal by uvoľňovať žiadne jedovaté alebo výbušné / horľavé plyny.
  • Mal by byť spoľahlivý, bezpečný a ľahko manipulovateľný.
  • Nemal by spôsobovať žiadne poškodenie životného prostredia (podzemných vôd, rýb a iných živočíchov).
  • Mal by mať dlhotrvajúci biocídny účinok.
  • Pri aplikácii vo vnútorných priestoroch by sa nemali vytvárať žiadne zapáchajúce látky.
  • Mal by byť kompatibilný so širokou škálou materiálov, aby sa väčšina povrchov mohla čistiť tým istým dezinfekčným prostriedkom.

Odporúčané prípravky: Polymérové dezinfekčné prípravky. (Naša spoločnosť používa tieto dezinfekčné prípravky ich doba trvania je niekoľko dni oproti klasickému chlóru)