Sprej proti plošticiam

sprej na ploštice a hmyz
sprej na ploštice a hmyz

Stop plošticiam (proti hmyzu) je postrekový, širokospektrálny, insekticídny prípravok v úprave mikroemulzného vodného koncentrátu proti parazitujúcemu hmyzu (mravcom, švábom, plošticiam, komárom, muchám, kliešťom. Prípravok je nehorľavý, bez zápachu, neznečisťuje a nezanecháva škvrny na textile tapetách, stenách. Je biologicky odbúrateľný, knockdown efekt a je Okamžite pripravené na striekanie.

Návod na použitie: Čím dôkladnejšie nastriekate sprej, tým je vyšší účinok! Účinok je násobený jemnou atomizáciou, pretože molekuly vzduchu sú oveľa menšie ako kvapalina a tak lepšie absorbované tracheami (plúcami) ploštice. Zároveň sa dosiahne oveľa lepší dlhodobý účinok. Proti lezúcemu hmyzu postriekajte plochy výskytu a cestičky pohybu. Špáry vystriekajte hlavne pri teplovodných rozvodoch, stupačkách, v okolí WC. Proti lietajúcemu hmyzu postriekajte náletové plochy. Priestor uzatvorte až o 10-15 minút vyvetrajte. Postrek opakujte po 48 hodinách. Prípravok sa nesmie dostať do priameho styku s potravinami, pitnou vodou, detskými hračkami! Nestriekajte do akvárií! Čas potrebný na dosiahnutie biocídneho účinku : 2 hod.

Rozsah použitia: Domácnosti, kuchyne, pivnice, sklady, prevádzky potravín, šatníky, hotelové zariadenia, v oblasti komunálnych služieb. Príbytky domácich zvierat (klietky, búdy, maštale) - účinkuje proti parazitom a ich zárodkov u psov, mačiek, koní, oviec, zajacov, atď. Nestriekajte na telo zvierat!

Prvá pomoc: V prípade kontaktu s očami je potrebné ihneď ich umyť s veľkým množstvom vody, prípadne vyhľadajte lekársku pomoc. V prípade požitia okamžite vyhľadajte lekársku pomoc a ukážte tento obal alebo označenie.

Skladovanie: Skladujte v pôvodných obaloch, pri teplote 5-30 stupňov celzia oddelene od potravín , nápojov, liekov, krmív, hnojív,dezinfekčných prostriedkov, horľavín. Chráňte pred mrazom a priamym slnečným svetlom.

Upozornenie: Veľmi jedovatý pre vodné organizmy. Jedovatý pre včely. Uchovávajte mimo dosahu detí. Nevypúšťajte do kanalizačnej siete. Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia. Môže spôsobiť dlhodobé škodlivé účinky vo vodnej zložke životného prostredia. Účinná látka: cipermetín 0,5g/kg