Monitorovacia pasca - BB ALERT® PASSIVE

  • MONITOR BB ALERT PASSIVE - je pasca určená na monitorovanie
  • použitie: Ubytovacie zariadenia, taxíky, kiná...
  • veľká účinnosť pri detekovaní nýmf a aj dospelých jedincov ploštice posteľnej
  • zabezpečuje nepretržité monitorovanie výskytu ploštíc po dobu až 12 mesiacov
  • umiestnenie monitoru má byť na nerušnom a ľahko dostupnom mieste pre bežnú vizuálnu kontrolu.
  • bežnú kontrolu treba vykonávať aspoň raz za mesiac a v rizikových situáciách aj viac
  • monitor obsahuje kalendár, do ktorého by sa mali zaznačovať dátumy kontrol  
Balenie: 1 ks pasca BB ALERT PASSIVE 

Cena tovaru je 25,00 EUR