Príprava miesta pred dezinsekciou

02.01.2018
  • Vyperte posteľnú bielizeň (plachtu, prikrývky, periny a pod.) pri teplote minimálne 60°C a odložte ich na suchom nezamorenom mieste.
  • Vyprázdnite všetky zásuvky, skrine a nočné stolíky v blízkosti posteli a zamorených miest.
  • Dôkladne povysávajte všetky prístupne miesta, po ktorých by sa mohol pohybovať hmyz. Vrecko z vysávača vyhoďte do odpadu mimo budovy!
  • Z miestnosti odneste všetky nepotrebné veci.
  • Zveste obrazy a plagáty alebo iné dekorácie na stenách.
  • Deaktivujte detektory dymu kvôli aerosólu.
  • Z postelí vytiahnite matrace a oprite ich o stenu.
  • Matrace v zlom stave je vhodné vyhodiť.
  • Nábytok, matrace, rošty by ste mali vrátiť na späť až po dezinsekcii. Treba počkať najmenej 1 - 2 hodiny.
  • V prípade veľkého zamorenia je nutné rozoberanie nábytku, posteľných roštov, kanálov na vedenie elektriny a pod.