Kanalizácia na Slovensku

25.11.2018

Kanalizácia na mnohých územiach Slovenskej republiky, je veľmi katastrofálna. Zanedbáva sa kontrola a taktiež aj preventívne čistenie kanalizácie, ale aj kanalizačných odtokov. Dnešná kanalizácia v mnohých Slovenských mestách je nepostačujúca a hlavne, keď nastanú prívalové dažde, vznikajú okamžite zaplavené časti mesta ako sme mohli vidieť tohto roku v Bratislave. 

Ďalšou príčinou prečo kanalizácia je tak poškodená je nepostačujúca deratizácia, ktorá sa nevykonáva celoplošné, ale rieši sa len, keď nastane premnoženie a úroveň hlodavcov je už neúnosná. Na fotkách, ktoré sú nižšie môžete vidieť výmenu kanalizačných rúr, ktoré sú prehryzené od potkanov. Hlodavce tieto kanalizačné rúry majú tak sofistikovane prehryzené, keď máme bežnú hladinu odpadu, odpad pekne prúdi a nikto si nič nevšimne, ale keď nastane prudké zvýšenie hladiny v kanalizácii ta septik vyteká von ďalej sa kontaminuje pôda... Základom je prevencia, ktorú by sme nemali podceňovať, čistenie odtokov a deratizácia.