Čo je to deratizácia? 

01.05.2018

Na začiatok si vysvetlime základne tri pojmy: deratizácia, dezinsekcia a dezinfekcia. Pod deratizáciou rozumieme ničenie hlodavcov, pod dezinsekciou ničenie hmyzu a dezinfekcia je postrek proti šíreniu nákazlivých chorôb.

Deratizáciu by mali robiť mestá, družstvá, firmy a konečnom dôsledku aj obyvatelia rodinných domov. Optimálne je robiť deratizáciu na jar a na jeseň. V jesenných mesiacoch sa hlodavce sťahujú z vonku do vnútra objektov a množia sa tam. Účelom jarnej deratizácie je vyhubiť čo najviac jedincov, maximálne znížiť ich stavy. Je dôležité urobiť tak dvakrát do roka. Deratizácia sa síce môže robiť aj v lete a v zime, ale vzhľadom na správanie týchto živočíchov je ideálna jar a jeseň. Dezinsekcia sa prevádza podľa potreby v priebehu celého roka. S hmyzom je najväčší problém v období vykurovacej sezóny a v lete, pretože sa najlepšie cíti v teple a vlhku.

Hlodavce majú prísny hierarchický systém. K potrave idú najskôr prieskumníci, potom ochutnávači, nasledujú mladšie jedince, až po nich idú dospelé. Najstarším sa potrava nosí. Najsilnejšie jedince prežijú, sú schopné dlhú dobu neprijímať potravu a nepiť, keď pominie nebezpečenstvo, množia sa ďalej. Jeden pár hlodavcov môže mať za rok 600 až 800 mladých. Z toho dôvodu nie je možné zlikvidovať ich úplne. Úspešnosť deratizácie je nanajvýš 90-percentná. U hmyzu funguje podobný systém.

Hlodavce sú najaktívnejšie v noci a pokiaľ ich vidíte pohybovať sa po vonku alebo po pivniciach aj cez deň, znamená to, že sú premnožené. Ako predísť aby sme mali hlodavce a hmyz doma? Na začiatok je potrebné zamedziť hlodavcom prístup do objektu. Pivničné okná nízko nad zemou musia byť zabezpečené sieťkami. Ďalšou chybou je, že ľudia často nechávajú voľne položené zvyšky jedál, alebo skladujú v pivnici úrodu, čo hlodavcov s perfektným čuchom hneď priláka. Všetky tieto veci je potrebné dôkladne zabaliť, aby takýchto nechcených návštevníkov nelákali. Čo sa týka hmyzu, je potrebné zabezpečiť okná sieťkami a domácnosť udržiavať v čistote. Potraviny by mali byť uskladnené v dózach alebo iných pevných obaloch, aby hmyz nelákali. Ako chrániť úrodu pred hlodavcami? Všetky produkty rastlinnej výroby treba skladovať v oplechovaných nádobách (kovové kontajnery, ktoré sú uzavreté) najlepšie položených na vyvýšenom mieste. Napríklad krysa veľmi dobre šplhá, ale po šmykľavom plechu šplhať nedokáže.

Viete si pomôcť aj svojpomocne, keď sa ku Vám zatúla jedna, dve myšky. Kúpte si klasické pasce alebo lepové pasce dajte oriešok a čakajte. Čo sa týka deratizácie vonku, napríklad na dvoroch a záhradách, návnada sa dáva priamo do nor. Tie musia byť suché, aby nezvlhla. Dôležité je dávať jej tam iba po trochu, lebo pokiaľ by jej bolo naraz veľa, hlodavce majú vo zvyku vynosiť ju z nory von. V takomto prípade by sa ňou mohla otráviť iná zver. Nory, kde bola položená návnada, je potrebné pravidelne kontrolovať. Treba dávať pozor aj na to, aby sa chemikália nedostala do spodných vôd. Deratizáciu je však najlepšie zveriť do rúk odborníkovi. Nestojí to veľa a človek má istotu, že je to urobené odborne a všetko prebehne bez problémov. V žiadnom prípade nechytajte do rúk živého a ani mŕtveho hlodavca! Toto sa nesmie robiť. Potkan dokáže vyskočiť do metrovej výšky, môže človeka poškrabať alebo pohrýzť, čo je veľmi nebezpečné. V takomto prípade musí poranený bezodkladne navštíviť lekára, pretože hlodavce sú prenášačmi veľmi nebezpečných chorôb. Dokonca ani uhynutého hlodavca nesmiete vziať do ruky, je potrebné chrániť sa rukavicami, lebo aj srsťou prenáša rôzne nákazy.

Deratizéri musia dodržiavať prísne pravidlá. Miesto výkonu deratizácie je označené výstražnou nálepkou. O deratizácii a presnom termíne, kedy sa bude robiť, musí byť upovedomený správca bytového domu, vlastník bytového domu. Sú presne informovaní o tom, kde sú uložené návnady. Majú na mňa kontakt a v prípade akéhokoľvek problému mi musia bezodkladne volať. Doposiaľ sme však žiadne problémy nezaznamenali. Návnady sa nedávajú na voľne dostupné a viditeľné miesta práve z toho dôvodu, aby sa k nim nedostalo napríklad dieťa, pes alebo mačka. Po vykonaní deratizácie všetky uhynuté hlodavce zbierame a vozíme ich do kafilérie. Odporúčame vám, ak ste zistili, že máte premnožené hlodavce neváhajte čo najskôr kontaktovať firmu alebo osobu, ktorá je odbore spôsobilá, a má skúsenosť s ich likvidáciou.